LASERY:
USŁUGI CZYSZCZENIA LASEREM   ZROBOTYZOWANE CZYSZCZENIE URZĄDZENIA APLIKACJE
FAIL (the browser should render some flash content, not this).


Usługi zrobotyzowanego czyszczenia laserowego

Astem oferuje usługi zrobotyzowanego czyszczenia laserowego zapewniające precyzję i wysoką jakość oferowanych usług oraz bezpieczeństwo wykonywanych operacji.

Zalety zrobotyzowanego czyszczenia :

  • SZYBKOŚĆ - pracuje znacznie szybciej od człowieka co pozwala zwiększyć wydajność i zmniejszyć koszty,
  • PRECYZJA I POWTARZALNOŚĆ - precyzja robota w zestawieniu z powtarzalnością pozycji  gwarantuje, że elementy czyszczone są identycznie, co przekłada się na wysoką jakość,
  • WYDAJNOŚĆ - zwiększenie wydajności produkcji następuje poprzez wzrost szybkości operacji i wydłużenie czasu pracy robota,
  • BEZPIECZEŃSTWO I ELIMINACJA TRUDNYCH WARUNKÓW PRACY - poprzez zastosowanie robota eliminuje się człowieka z pracy w niebezpiecznych warunkach ,

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Innowacyjna gospodarka EU
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Informujemy, że Astem Sp. z o.o. zrealizowała projekt pod nazwą "Podniesienie pozycji konkurencyjnej spółki Astem poprzez zakup wysoce innowacyjnego, zrobotyzowanego stanowiska czyszczącego laserem",który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu nr WND-RPPK.01.01.00-18-460/09.

Copyright © Astem 2011                                              FIRMA  |  LASERY  |  USŁUGI  |  LABORATORIA  |  SKLEP |  KONTAKT