FAIL (the browser should render some flash content, not this).


Laser oferuje najnowocześniejszą technologię czyszczenia, która jest zarówno wydajna jak i niezwykle wszechstronna, znajdując zastosowanie dla coraz większej liczby aplikacji przemysłowych. Laserem można czyścić powierzchnie metalowe, z tworzywa sztucznego, ceramiki, szkła, kamienia lub betonu.

Obszary zastosowania:

Czyszczenie form i odolejanie:
 • formy w przemyśle piekarskim
 • formy w przemyśle oponiarskim
 • rolki w przemyśle drukarskim
 • formy do narzędzi precyzyjnych

Usuwanie farb i powłok:
 • częściowe usuwanie powłok
 • selektywne usuwanie farby
 • całkowite usunięcie farby

Przygotowanie do klejenia i powlekania:
 • wstępna obróbka do lutowania i spawania
 • usuwanie tlenków i innych zanieczyszczeń
 • wstępna obróbka metali w celu polepszenia wiązania
 • wstępna obróbka tworzyw sztucznych w celu polepszenia wiązania

Renowacja:
 • kamień naturalny i fasady budynków
 • rzeźby i ozdoby
 • malowidła ścienne
Copyright © Astem 2011                                              FIRMA  |  LASERY  |  USŁUGI  |  LABORATORIA  |  SKLEP |  KONTAKT