ZESPÓŁ LABORATORIÓW:
  LABORATORIUM CI¦NIENIA LABORATORIUM TEMPERATURY LABORATORIUM DŁUGO¦CI I KˇTA JAKO¦Ć
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

AP127Akredytowane Laboratorium Ci¶nienia:

Numer akredytacji: AP 127

Zakres akredytacji: zobacz

Nasze laboratorium ¶wiadczy specjalistyczne usługi w obszarze sprawdzeń i wzorcowań różnego rodzaju obiektów zwi±zanych z pomiarami ci¶nienia. Potwierdzeniem wysokiego poziomu ¶wiadczonych usług jest udzielenie akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie jak poniżej.

W zakresie akredytacji wzorcujemy:

  • ci¶nieniomierze sprężynowe (0 …700 bar),
  • ci¶nieniomierze elektroniczne (0 …700 bar),
  • przetworniki ci¶nienia (0 …700 bar),

Poza zakresem akredytacji:

  • ci¶nieniomierze sprężynowe (0 …700 bar),
  • ci¶nieniomierze elektroniczne (0 …700 bar),
  • przetworniki ci¶nienia (0 …700 bar),
  • przetworniki różnicy ci¶nień(0 …700 bar),
  • wył±czniki ci¶nienia (0 …700 bar).

Jeste¶my również w stanie wykonać badania przyrz±dów pomiarowych w takich obszarach jak wpływ warunków użytkowania (przeci±żenia, temperatura) na wskazania przyrz±dów, podsumowane sprawozdaniem z przebiegu badań. Harmonogram i terminy ustalane s± indywidualnie z uwagi na różnorodno¶ć potrzeb klientów.

W ramach działań outsourcingowych oferujemy również kompleksowe usługi zwi±zane napraw± i konserwacj± jak też obsług± maszyn (demontaż i montaż aparatury pomiarowej, kalibracja sterowników).

Wypełnij formularz zamówienia na wzorcowanie dla:

Ci¶nieniomierzy

Przetworników

Kierownik Techniczny LCiT:
Grzegorz Wójcik
+48 662 136 077
gwojcik@astem.com.pl

Copyright © Astem 2011                                              FIRMA  |  LASERY  |  USŁUGI  |  LABORATORIA  |  SKLEP |  KONTAKT