FAIL (the browser should render some flash content, not this).

AP127

Innowacyjna gospodarka EU
„ DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ”

Projekt nr POIG.04.03.00-00-218/11
pod nazwą
„Wdrożenie nowej technologii w postaci zautomatyzowanego stanowiska czyszczenia laserowego powierzchni metalowych ” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny oraz z budżetu państwa.
Poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów kwalifikowanych netto.
Umowa o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-218/11-00


Astem oferuje innowacyjną technologię ablacji laserowej przeznaczoną do czyszczenia przemysłowego oraz przygotowania powierzchni.


Wejście

Oferowane przez nas usługi związane są z oczyszczaniem strumieniowym powierzchni oraz znakowaniem i grawerowaniu mechanicznym.


Wejście

Zespół Laboratoriów Pomiarowych naszej firmy wykonuje wzorcowania oraz sprawdzania wyposażenia pomiarowego i badawczego.


Wejście


Zapraszamy do kontaktu z nami.Wejście
Copyright © Astem 2011                                              FIRMA  |  LASERY  |  USŁUGI  |  LABORATORIA  |  SKLEP |  KONTAKT